Oficiálna stránka spoločnosti

GTM TRANS, s.r.o.

+421 905 941 158

mkmprofit@centrum.sk

Oficiálna stránka spoločnosti

GTM TRANS, s.r.o.

+421 905 941 158

mkmprofit@centrum.sk

GTM Trans s.r.o.

Medzinárodná kamiónová doprava

Marek Kováč
+421 905 941 158
mkmprofit@centrum.sk
Hlavná 100/3 | 040 18 Nižná HutkaOdbor cestnej prepravy

Kompletný prepravný poriadok cestnej nákladnej dopravy:
PREPRAVNÝ PORIADOK CESTNEJ NÁKLADNEJ DOPRAVY


Rozhodnutie spoločníka

Osvedčenie

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Košice I

Výpis z obchodneho registra nájdete na tomto linku:
Výpis z Obchodného registra

Európske spoločenstvo

Poistenie zodpovednosti

Vydanie licencie

Poistná zmluva

Poistný certifikát